Print nu onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden en klantinformatie
 
 
 
I. Algemene voorwaarden
 
§ 1 Basisvoorzieningen
 
(1) De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons sluit als een leverancier (Fischfarmonline - Michel Bornebroek) via de website www.borneowild-shop.nl. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van een van uw eigen door u gebruikte voorwaarden tegengesproken.
 
(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit zijn toe te schrijven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, tijdens het aangaan van een juridische transactie, zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.
 
§ 2 Sluiting van het contract
 
(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.
 
Onze productpresentaties op internet zijn niet bindend en bieden geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten.
 
(2) U kunt een bindende bestelling (bestelling) indienen via het online winkelwagentje.
 
De goederen die zijn bedoeld om te kopen, worden opgeslagen in het 'winkelwagentje'. U kunt de bijbehorende knop in de navigatiebalk gebruiken om het 'winkelwagentje' te openen en er op elk gewenst moment wijzigingen in aan te brengen. Na het openen van de "Kassier" -pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens getoond op de overzichtspagina van de bestelling.
 
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te bekijken, te wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
 
Door de bestelling in te dienen via de knop "bestellen met betaling" dient u een bindende aanbieding van ons in.
 
(3) De aanvaarding van het aanbod (en dus de sluiting van het contract) zal onmiddellijk na de bestelling plaatsvinden door een schriftelijke bevestiging (bijv. E-mail) waarin de uitvoering van de bestelling of levering van de goederen wordt bevestigd (orderbevestiging). Als u het juiste bericht niet hebt ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Alle reeds geleverde diensten worden in dit geval onmiddellijk terugbetaald.
 
(4) Uw vragen voor het opstellen van een aanbieding zijn niet bindend voor u. We zullen u een bindend aanbod schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) doen, dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.
 
(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt voorkomen door SPAM-filters.
 
§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
 
(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie gaat.
 
(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.
 
§ 4 Aansprakelijkheid
 
(1) We worden elk onbeperkt voor schade als gevolg van een blessure aan het leven, lichaam of gezondheid, in alle gevallen van opzet of grove schuld, te kwader trouw verzwijgen van een gebrek, aanname van garantie voor de kwaliteit van het gekochte, schade aan Wet op productaansprakelijkheid en in alle andere wettelijk geregelde gevallen.
 
(2) Als er geen wezenlijke contractuele verplichtingen betreft, onze aansprakelijkheid voor nalatigheid om de typische, voorzienbare schade. Materiaal contractuele verplichtingen van essentieel belang zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en de schending van die het doel van het contract en verplichtingen die de opdracht die ons worden opgelegd door zijn inhoud aan het doel van de overeenkomst in gevaar zou brengen, waardoor de vervulling van de goede uitvoering van het contract dat mogelijk is en wiens compliance u regelmatig kunt vertrouwen.
 
(3) Voor de schending van de minor contractuele verplichtingen, aansprakelijkheid is uitgesloten voor lichte nalatigheid.
 
(4) gegevensoverdracht via internet niet foutloos en / of te allen tijde in de huidige stand der techniek kan worden gewaarborgd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de continue of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.
 
§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
 
(1) Duitse wetgeving is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover hierdoor de bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument (gunstig beginsel) niet wordt geschrapt.
 
(2) De plaats van uitvoering voor alle services van onze bestaande zakelijke relaties en jurisdictie is ons hoofdkantoor, voor zover u geen consument bent, maar een verkoper, een rechtspersoon van publiek recht of openbare speciale activa. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de klacht wordt ingediend. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank op een andere wettelijke plaats van jurisdictie blijft onaangetast.
 
(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 
_______________________________________________________________________________________
 
 
II Klantinformatie
 
 
 
1. Identiteit van de verkoper
 
Fish Farm Online
Michel Bornebroek
Schietbaanweg 75
7521 CZ Enschede
Nederland NL
Kvk. 08132286
 
Telefoon + 31-53-2312200
Fax + 31-53-4300407
Mobiel + 31-6-22451185
E-mail info@fishfarmonline.com
 
 
2. Informatie over de sluiting van het contract
 
De technische stappen om het contract te sluiten, de sluiting van het contract zelf en de correctieopties worden gemaakt in overeenstemming met § 2 van onze algemene voorwaarden (deel I.).
 
3. Contracttaal, opslag van contracttekst
 
3.1. Contracttaal is Duits
 
3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagentje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden.
 
4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst
 
De belangrijkste kenmerken van het product en / of de dienst zijn te vinden in de objectbeschrijving en de aanvullende informatie op onze website.
 
5. Prijzen en betalingsmethoden
 
5.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen, inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
 
5.2. De resulterende verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig aangegeven knop op onze website, worden apart getoond tijdens het bestelproces en moeten bovendien door u worden betaald, tenzij de levering gratis is beloofd.
 
5.3. De beschikbare betaalmethoden worden getoond onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectievelijke objectbeschrijving.
 
5.4. Tenzij anders vermeld in de individuele betaalmethoden, zijn de betalingsrechten van het contract onmiddellijk betaalbaar.
 
6. Leveringsvoorwaarden
 
6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectievelijke objectbeschrijving.
6.2. Voor zover u een consument bent, is het bij wet geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen die tijdens de verzending worden verkocht, alleen aan u wordt overgedragen bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u zelfstandig een transportbedrijf hebt aangesteld dat niet is aangewezen door de ondernemer of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.
 
7. Wettelijke garantierechten voor goederen
 
7.1. De wettelijke voorschriften zijn van toepassing.
 
7.2. Als consument wordt u verzocht om de goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en schade tijdens het transport en om ons en de expediteur zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.